Welke informatie toont het rapport van mijn evenement?

 

Een brede selectie aan rapporten staan ter beschikking om inzicht te krijgen in elk aspect van jouw evenement:

 

- Het ‘Overzicht’ geeft een beknopt overzicht van alle cijfers per evenement en tickettype

- In het ‘Gebruikers’ deel kan men de ticketkopers, aanwezigen en uitnodigingen rapporteren.

- Tickets verkocht per dag’ toont het aantal verkochte tickets in een blok of lijn diagrammen.

- De geografische spreiding’ geeft duidelijk aan vanwaar alle ticketkopers komen.

- Taart diagrammen over de gebruikte ticket types en de gebruikte betaalmethoden kunnen gevonden worden in het gedeelte ‘Ticket types’

- De ‘promocodes’ rapporten tonen welke promocodes gebruikt werden en hoeveel keer deze gebruikt worden

- Tot slot zijn er rapporten met custom vragen. Hier zal je een overzicht vinden van alle vragen en hun antwoorden.

 

Een aantal rapporten laten toe 2 evenementen met elkaar te vergelijken. Alle resultaten kunnen ook gedownload worden naar Excel.


 

Het rapport toont je informatie over heel wat verschillende onderdelen, onder meer: een algemeen overzicht van het evenement, de verkoop status van je verschillende types van tickets. Je kan aflezen hoeveel er reeds verkocht zijn, hoeveel er nog beschikbaar zijn,...
Na afloop van je evenement kan je in het rapport nagaan hoeveel mensen effectief op je evenement aanwezig waren, aan de hand van het aantal tickets dat gevalideerd en geïnvalideerd is.

Tags: Rapportage