Wat gebeurt er als mijn evenement is uitverkocht?

 Zodra er geen tickets meer beschikbaar zijn wordt duidelijk “uiverkocht” vermeld.

Bij het aanmaken van uw evenement kan u er ook voor kiezen om de wachtlijsttool te activeren, wanneer u deze activeert dan kunnen potentiële ticketkopers zich in schrijven op de wachtlijst. Vanaf het moment dat er een ticket vrij komt moet u als organisator deze aan de eerst wachtende toewijzen. 

Tags: Evenementen & Ticketverkoop